پروژه ما

قبل از اجرای رنگ آبگریز مخصوص چوب در شیراز 

بعد از اجرای رنگ آبگریز مخصوص چوب در شیراز

اجرای رنگ آبگریز شفاف در حرم مطهر امام (ره) 

اجرای رنگ نانوکامپوزیت آبگریز در رستوران های تهران

اجرا رنگ نانوکامپوزیت آبگریز مخصوص چوب در مرکز تن آسایی و سلامت هانا